ŚWIĘTY WALENTY patron zakochanych całego świata oraz umbryjskiego miasta Terni, oddalonego o 100 km od Rzymu, w którym przyszedł na świat w roku 175. Poświęcając swoje życie pełnieniu duszpasterskiej posługi dla wspólnoty chrześcijan tegoż miejsca zyskuje również poważanie ze strony ludności całego regionu.

          Wieść o cudach, które czynił Święty dotarła Rzymu, gdzie papież Felicino nadaje Walentemu sakrę biskupią i mianuje pierwszym biskupem Terni, gdzie do dnia dzisiejszego spoczywają Jego szczątki. 

Jego imię było zawsze kojarzone z miłością, a wszystko za sprawą jednego epizodu, o którym wspomina legenda. Mianowicie Walenty jako pierwszy pobłogosławił miłości  między pogańskim legionistą a młodą chrześcijanką. W ślad za nimi wielu również zapragnęło otrzymać takowe błogosławieństwo z rąk tego świątobliwego biskupa,

Na pamiątkę tego wydarzenia corocznie w bazylice Św. Walentego w Terni odbywają się odchody  tak zwanego święta obietnicy miłości.

         Według legend Święty Walenty został uwięziony w czasie trwających w Rzymie prześladowań wyznawców Chrystusa  na przełomie II i III wieku. Uwięziony, biczowany a następnie wywieziony poza miasto, by uniknąć buntu ze strony wierzących i umęczony. Ciało pogrzebano na otwartym cmentarzu w odległości 2 mil od via Flaminia w Rzymie. Jednak po pewnym czasie trzej wierni uczniowie Walentego odnalaźli miejsce pochówku swego Mistrza, wydobyli ciało i przewieźli do miasta Świętego Męczennika – Interamny, gdzie wystawiono godny czci swego biskupa nagrobek.

Legenda przekazuje, że Walenty ginie 14 lutego 273 roku- w kalendarzu rzymskim w tym dniu obchodzono święto urodzaju oraz przyrzeczeń małżeńskich. Od 900 roku stare pogańskie święto z 14 lutego, zmieniono na święto obietnic miłości, któremu patronuje Św. Walenty.

W związku  z powyższym każdego roku w bazylice noszącej imię Świętego Patrona Zakochanych odbywają się obchody pamiątki tego święta. W dniu 14 lutego każdego roku przy grobie Św. Walentego gromadzą się pary narzeczonych przybywający licznie z terenu całych Włoch jak również z poza jej granic, by uroczyście wymienić obietnicę miłości.

W uroczystej ceremonii przyrzeczeń biorą udział także jubilaci świętujący  25-lecie lub 50-lecie pożycia małżeńskiego, także oni odnawiają obietnicę kontynuowania wspólnego życia we wzajemnej miłości.

Wśród chrześcijan na zawsze pozostała żywa pamięć o Świętym Walentym jako patronie miłości i zakochanych, i w tym też  kierunku rozszerzył się Jego kult poza  granice Rzymu i Włoch.

          Wierni miasta Terni gdzie Święty sprawował posługę biskupią złożyli swemu Patronowi hołd wznosząc świątynię. Wystawną bazylikę wybudowano w miejscu złożenia szczątków Walentego.

W 1630 roku zakończono prace budowlane, nowy kościół pobłogosławił ówczesny biskup Terni Cosimo Mannuci 20 lipca tegoż roku. Konsekracja odbyła się pod przewodnictwem Kardynała Francesco Angelo Rapoccioli w roku 1649.

     W czasie ekshumacji prochów, której dokonano za zezwoleniem miejscowego biskupa Giovanni Antonio Onorati, odnaleziono umieszczoną pod głównym ołtarzem marmurową arkę, w której znajdowała się mała ołowiana skrzynka ze szczątkami Św. Walentego.

Na dzień dzisiejszy relikwie Świętego Biskupa przechowywane są w srebrnej urnie w masywie zbudowanym w 1696 roku, który został umieszczony pod ołtarzem bazyliki. Można zobaczyć także kryptę, umieszczona pod głównym ołtarzem, gdzie znajdował się grób Świętego i mała kaplica. Znajduje się tam również marmurowa skrzynka z prochami ciał uczniów Św. Walentego.

Opiekę nad bazyliką sprawują Ojcowie Karmelici.         

(traduzione di Agnieszka Florek)